5-102COM

5-102COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de Belgische hulp aan humanitaire organisaties werkzaam in de Hoorn van Afrika» (nr. 5-1334)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de conventie van Faro» (nr. 5-759)

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «seksuele en reproductieve gezondheid als prioritair thema van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid» (nr. 5-1245)

Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «het Partnerschap voor democratisch bestuur» (nr. 5-1270)